Збори акціонерів

Шановні акціонери ПАТ «Родон»!
29 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою 76006, м. Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, 225 (перший поверх) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Родон” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14313518); місцезнаходження: 76006, м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225.
Реєстрація учасників Зборів відбудеться 29 квітня 2014 року з 11.30 год. до 12.00 год. за місцем проведення Зборів.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах є 23 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
3.Про зміну складу посадових осіб Наглядової ради.
4. Про затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 – 2013 роки.
5. Про затвердження звіту Наглядової Ради за 2010 – 2013 роки.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2010 – 2013 роки.
7. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Родон» за 2013 рік.
8. Про затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію.
9. Про затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 – 2013 роки.
10. Про ліквідацію філій ВАТ «Родон» ФОК «Кристал» і ВТФ «Стожари» АТ «Родон»
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 76006, м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька,225, у робочі дні з 9.00 до 13.00 год.
Телефон для довідок: 0342-72-32-29.
Виконавчий орган